استاندار گلستان: همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی لازمه رفع مسائل گروه استبه گزارش خبرنگار ایرنا، علی‌محمد زنگانه روز یکشنبه  در داخل نشست با ائمه جمعه استان افزود: در موضوع آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات قرآنی، استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دعوت} به استقامت، مقدمه راه اندازی آنلاین تعاون اجتماعی بین مومنان است.

وی مقوله ای کرد: اگر خواهان عنایت الهی هستیم نیاز به جمعاً، اتصال مومنانه اساساً مبتنی بر تقوای اجتماعی برقرار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی می‌توانیم بر مسائل پیروز شویم.

وی تصریح کرد: دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت {در این} برهه، خیلی کمتر به دلیل حفاظت مقدس نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع تهاجم راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری همه شما جانبه باکلاس، مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دشمن، ما در داخل منطقه حفاظت مطهر قرار {داریم}.

استاتدار گلستان اظهار داشت: {شرایط} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند آن خواهد شد {شرایط} استان به گونه‌ای است کدام ممکن است گذر به دلیل این سختی‌ها نیازمند استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت است.

زنگانه افزود: دردسر {داریم} {درآمد} سرانه خانواده گلستانی تخصصی ایجاد می کند زمان حاضر نصف معمولی کشوری است به معمولی کشوری برسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه این {اتفاق بیفتد}، نیازمند همت، وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان هستیم.

وی خاطرنشان کرد:  با پیگیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی {مدیریت} ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان استان در داخل مجلس شورای اسلامی، این استان در داخل لایحه وجوه 12 ماه جاری جزو 5 استان برتر به لحاظ توسعه اعتبار عمرانی است.

وی اظهار امیدواری کرد کدام ممکن است با باور وجوه 12 ماه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین اعتبار بازدید رییس جمهور، بخشی به دلیل عقب ماندگی‌های استان در داخل بخش‌های زیرساختی را جبران کنیم.