استاندار آذربایجان شرقی: امنیت به خودی خود ایجاد نمی شودبه گزارش ایرنا، عابدین خرم روز سه شنبه در مراسم تجلیل از فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی افزود: امنیت خریدنی نیست و برای حفظ، تداوم و تداوم آن باید به صورت شبانه روزی در ابعاد مختلف تلاش کنیم.

وی وحدت نیروهای مسلح ما را نماد و خاری در چشم دشمن عنوان کرد و افزود: از تلاش همه دست اندرکاران در تامین امنیت قدردانی می کنیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: با همکاری بسیج توانستیم صف مردم را از دشمن جدا کنیم. هر چند دشمن سعی داشت آشفتگی را به دانشگاه و مدرسه پیوند دهد، اما با آمادگی مامور، حتی پس از بازگشت از مأموریت اربعین، این توطئه با موفقیت خنثی شد.

سردار عبدی افزود: پلیس وظیفه شناس در این حوزه آزمون را به خوبی پشت سر می گذارد، البته همکاری و همراهی مردم را نمی توان فراموش کرد و این نشان دهنده قدردانی مردم از کارکنان خود در نیروی انتظامی است.