از جنکینز توسط One Loudoun ، عضو ماهانه آوریل بگذرید


TFE عضو ماه آوریل ما ، Skip Jenkins One Loudoun است. Skip قبل از پیوستن به TFE عضو اصلی OL بود. اولین بازدید او از TFE با جیسون کانگارلو ، معاون توسعه توسعه ما بود و از ساختمان بازدید کرد. اسکیپ در دهه 1970 با پدرش یک سفر بدنسازی را آغاز کرد. او شروع به افزایش وزن کرد تا به بچه ها برسد.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید