اختصاص یارانه برای اجرای مدل های کشت داخلی/کاهش جذابیت کشت محصولات آبی با افزایش عوارض صادراتی.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه بحث و بررسی الگوی کاشت، جلسه ای خاص، فنی و مهم بود و مهمانان به اهمیت الگوی کاشت پی بردند. در کشور است و بارها این برنامه به منطقه ابلاغ شده است.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برنامه الگوی کاشت و اجرای آن در همه برنامه های توسعه ملی و در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. اما هنوز اجرایی نشده است.

ساداتی نژاد تصریح کرد: از نظر دانش و فناوری توانایی اجرای الگوی کشت را داریم و برنامه الگوی کشت در کشور به روز شده است. اما همچنان در اجرا با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه از سال دوم برنامه باید الگوی کشت اجرا شود و وزارت نیرو مجوزهای چاه ترتیب دهد و در این صورت وزارت نیرو چاه ها را می بندد. اما مدل کشت اجرا نشد.

یک مقام عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اجرای الگوی کشت بدون حمایت و قوانین شورای اسلامی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: مشکل اجرای الگوی کشت این است که 98 درصد کشاورزی ایران متعلق به کشاورزی است. بخش خصوصی، و این بخش را نمی توان دستور داد، و هر کاری را که او بخواهد انجام دهد. بنابراین در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم.

او خاطرنشان کرد که اتحاد جماهیر شوروی واردکننده گندم بود. اما امروز روسیه 145 میلیون تن گندم صادر می کند و در شرایط جنگی هر روز بر آن صادرات عوارض وضع می کند، ادامه داد: امروزه غذا ابزار قدرت است.

ساداتی نژاد تصریح کرد: راه اجرای الگوی کشت ایجاد مزیت برای کشت است تا کشاورزان اقدامی را که ما می خواهیم انجام دهند مانند خرید گندم به قیمت 11 هزار و 500 تومان از کشاورزان تا بتوانیم این کار را بر اساس قیمت انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید یارانه کاشت را در بودجه 1402 لحاظ کنیم، افزود: باید بتوانیم یارانه کاشت را از تبصره 14 قانون بودجه کل کشور در اختیار کشاورزان قرار دهیم و برای اجرا نیازمند کمک شورای اسلامی هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقام معظم رهبری امنیت غذایی را اولویت اول کشور دانسته اند و چیزی قابل مقایسه با آن نمی دانند.

وی تاکید کرد: تسهیلات کود و مکانیزاسیون به کشاورزانی که الگوی کاشت را رعایت کرده و طبق برنامه ادامه می دهند داده شود.

عالی ترین مقام این وزارتخانه در پایان گفت: با ایجاد عوارض در صادرات، جذابیت محصولات پرآب مانند هندوانه را کاهش دهیم تا آب مجازی از کشور خارج نشود.