ائتلاف سعودی ۱۰۷ موارد شومینه‌بس یمن را نقض کردبه گزارش ایرنا به دلیل خبرگزاری مناسب یمن (سبا)، نیروهای ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت قبلی ۱۰۷ موارد شومینه بس ادعایی در داخل الحدیده را نقض کردند.

بر ایده این گزارش، نیروهای تکیه کن به ائتلاف سعودی با حمله ها توپخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز پرواز هواپیماهای تعیین در داخل حریم اثیری الجبلیه، حیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبنه به نقض شومینه بس پرداختند.

این در داخل حالی است کدام ممکن است  قرار بود به دلیل شنبه هفته قبلی، تمامی عملیات ارتش تهاجمی زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی در داخل یمن پایان یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور گروه ملل متحد در داخل امور یمن تاکید کرده بود کدام ممکن است این ابتکار به سازمانی مستمر طرف‌های متخاصم به اجرای توافقنامه شومینه بس متکی است.

مشاور گروه ملل متحد خواهد شد روز پنجشنبه در داخل سخنانی برای شورای ایمنی آگاه بود کدام ممکن است شومینه بس یمن همچنان موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است.

عربستان سعودی به دلیل {ششم} فروردین ۹۴ در داخل کپک ائتلافی به دلیل قبلی ملت عربی به دلیل جمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ بی تجربه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت رژیم صهیونیستی، حمله ها عظیم‌ای را علیه یمن – فقیرترین ملت عربی – تحریک کردن کرد.

برخلاف پیش بینی سعودی‌ها، حمله ها ممکن است به دفاع محکم از دوام ملت یمن تصادف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل هفت 12 ماه پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی سعودی‌ها، بویژه قدرت آرامکو، ریاض به ناچار تن به شومینه بس به امید خروج به دلیل باتلاق مبارزه یمن داد.