ائتلاف سعودی کشتی حامل گاز یمن را کرد



به گزارش بامداد جمعه ایرنا به همین دلیل تارنمای انصارالله یمن، «عصام یحیی المتوکل» ذکر شد: ائتلاف سعودی کشتی «هاروست» حامل ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۶ تن گازوئیل را کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دزدی دریایی شخصی یکپارچه می‌دهد.

سخنگوی نمایندگی نفت یمن افزود: نیروهای متجاوز بدون در نظر گرفتن تفتیش این کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخار داشتن مجوز گروه ملل متحد آن خواهد شد را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی انواع کشتی‌های حامل گاز شده به 3 کشتی می‌رسد.

این در داخل حالی است کدام ممکن است قرار بود به همین دلیل شنبه هفته قبلی، تمامی عملیات ارتش تهاجمی زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی در داخل یمن قطع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور گروه ملل متحد در داخل امور یمن تاکید کرده بود کدام ممکن است این ابتکار به سازمانی مستمر طرف‌های متخاصم به اجرای توافقنامه کوره بس متکی است.

شروط قرارداد کوره‌بس جای می دهد تسهیل وارد شدن ۱۸ کشتی حامل گاز به بندر «الحدیده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} 2 پرواز به همین دلیل فرودگاه «صنعا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این فرودگاه در داخل هفته است.

عربستان سعودی به همین دلیل {ششم} فروردین ۹۴ در داخل کپک ائتلافی به همین دلیل قبلی ملت عربی به همین دلیل جمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ بی تجربه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت رژیم صهیونیستی، حمله ها بزرگ‌ای را علیه یمن – فقیرترین ملت عربی – تحریک کردن کرد.

برخلاف پیش بینی سعودی‌ها، حمله ها ممکن است به محافظت محکم از دوام ملت یمن تصادف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل هفت 12 ماه پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی سعودی‌ها، بویژه قدرت آرامکو، ریاض به ناچار تن به کوره بس به امید خروج به همین دلیل باتلاق مبارزه یمن داد.