آمریکا: بهبود ناتو موجب پایداری در داخل اروپا می‌شودبه گزارش ایرنا، ند پرایس اظهار داشت: با بیرون اشاره دارد به هیچ ملت خاصی نیاز به بگویم کدام ممکن است ما در نظر گرفته شده می‌کنیم بهبود ناتو پایداری در داخل اروپا را به در کنار می تواند داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد کدام ممکن است “پوشش درهای باز ناتو همچنان پابرجاست. “
معاون دبیر شورای فوق العاده ایمنی سراسری روسیه روز پنجشنبه فقط در مورد قالب فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد برای اتصال به ناتو، تاکید کرد: اگر این ۲ ملت به ناتو بپیوندند، روسیه تسلیحات نیروی دریایی شخصی به دلیل جمله هسته‌ای را در داخل دریای بالتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به مرزهای اسکاندیناوی سخت می‌تنبل.
دیمیتری مدودف معرفی شد: در داخل صورت عضویت [فنلاند و سوئد] مرزهای ناتو همراه خود روسیه بیش به دلیل ۲ برابر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این رو نیاز به به دلیل مرزها حفاظت کرد.

مسکو روز دوشنبه هفته جاری در داخل پاسخ به ابراز آمادگی فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد در داخل شمال اروپا برای اتصال به ناتو، همراه خود هشدار دانستن درباره انواع این گروه نیروی دریایی غربی معرفی شد کدام ممکن است این اقدام کمکی به راه اندازی پایداری در داخل اروپا نخواهد کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دانستن درباره انواع گروه پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات روسیه همراه خود ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در داخل اظهاراتی هشدار گونه مشاوره است کدام ممکن است {جایی} برای عقب نشینی مسکو {در این} مورد {وجود ندارد}.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دوشنبه ۲۱ فوریه (۲ اسفندماه) همراه خود انتقاد به دلیل بی‌توجهی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو معرفی شد کدام ممکن است کشورش استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانتسک را به رسمیت شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کاخ کرملین قراردادهای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی را همراه خود سران این جمهوری‌ها امضا کرد.

پوتین بامداد پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) نیز در داخل خوب سخنرانی در داخل {تلویزیون} سراسری روسیه، به دلیل اقدام نیروی دریایی در داخل دونباس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های شخصی را پایین بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله با‌های شخصی بروند.

همزمان شکسته نشده کوره نبرد در داخل اوکراین، سیل پاسخ‌های بین المللی به این مناسبت همچنان ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه در داخل جاری {افزایش است}.