آمریکا با بیرون به حکم دادن یورش صهیونیستها، آرزو کرد نگه داشتن وضعیت امور {تاریخی} مسجدالاقصی شدند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر جمعه به وقت محله ای همراه خود تخلیه بیانیه مطبوعاتی ای مدعی شد کدام ممکن است واشنگتن عمیقا به همین دلیل خشونت همین الان در داخل قدس اشغالی ترسناک است.

سخنگوی وزارت خارجه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن تصریح کرد: “به همین دلیل همه شما طرف‌ها می‌خواهیم کدام ممکن است خویشتندار باشند، به همین دلیل اقدامات تحریک‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لفاظی‌ها خودداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور {تاریخی} در دسترس در داخل حرم‌الشریف/ کوه معبد را نگه داشتن کنند.”

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ممکن است حتی یکپارچه داد: به همین دلیل افسران فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی می‌خواهیم برای به مقیاس عقب سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان ایمنی همه شما همراه خود {یکدیگر} همکاری کنند.

در داخل بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا آمده است کدام ممکن است وزارت خارجه آمریکا به همین دلیل در دید تحولات را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم در دید همراه خود افسران ارشد رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی برای به مقیاس عقب سختی‌ها یکپارچه خواهد داد.

سحرگاه همین الان(جمعه) اشغالگران صهیونیست موارد نه به مسجد الاقصی یورش بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره شهدای فلسطینی طی دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان به هفت نفر بهبود کشف شد؛ ۶۷ فلسطینی نیز تا به امروز زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، الجزیره روز جمعه گزارش کرد: اشغالگران قدس شریف به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده‌ها فلسطینی را در داخل 2 روز فعلی مجروح کردند.

هلال احمر فلسطین معرفی شد کدام ممکن است نیاز دارند {درگیری}‌های ادامه دار در داخل مسجد الاقصی ۶۷ مجروح فلسطینی به بیمارستان‌های قدس اشغالی {انتقال} دانش شدند.

طی ۱۵ روز قبل از امروز به همان اندازه همین الان، ۲۰ فلسطینی به بازو نیروها اشغالگر قدس به مبایعه نامه رسیده اند. صهیونیست‌ها به همین دلیل تحریک کردن ماه مبارک رمضان حمله ها تمیز کردن با فلسطینیان در داخل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اشغالی بهبود دانش‌اند.

شمار صهیونیست‌هایی تخصصی ایجاد می کند این مدت زمان در داخل عملیات از دوام در داخل کرانه باختری کشته شدند ۳ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمار زخمی‌های ممکن است نیز ۳۴ نفر است.

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی مشاوره کدام ممکن است همچنان مجروحانی در داخل مسجد الاقصی هستند با این وجود نیروهای اشغالگر صهیونیستی مانع شدن ورود به آمبولانس‌ها برای {انتقال} زخمی‌ها می‌شوند.

او می رود می‌گوید عالی بیمارستان صحرایی برای {درمان} مجروحان در داخل قلب اورژانس بیت المقدس دایر شده است.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی به همین دلیل گلوله‌های فلزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اشک آور برای سرکوب نمازگزاران در داخل صحن‌های مسجد الاقصی استفاده بیشتر از کردند.

خبرگزاری فلسطین هم گزارش کرده کدام ممکن است تعداید به همین دلیل نمازگزاران همچنان در داخل درون مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبه الصخره(گنبد طلایی) حبس شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اشغالگر صهیونیست تمام درهای منتهی به مسجد الاقصی علاوه بر این «باب حطه» را بسته نرم افزاری اند.