آقای زاکانی؛ تغییرات گسترده شهردار دردی را دوا نکرد


با گذشت یک سال از حضور زاکانی در شهرداری تهران و ارسال یک سال حبس به شهردار استان، نشان می دهد که نگرانی زیادی نسبت به عملکرد برخی شهرداران وجود دارد و با این کار زاکانی امکان اصلاح را ایجاد می کند. اشتباه اما زاکانی اهمیتی نمی دهد که مدیری که یک سال می آید درگیر کارهای روزمره شود و چشم انداز توسعه و آینده را رها کند.

حالا شهریور است و خبرهای جعلی به شهردار منطقه می رسد که امروز می آید و فردا می رود و مشکلات کلانشهر تهران از جمله ازدحام، ترافیک، آلودگی هوا، پسماند و نگهداری و آسیب های اجتماعی شهر نه تنها نیست. کاهش می یابد، اما آنها بیش از حد می شوند.

تیم زاکانی برای رفع سوءمدیریت چند تن از مدیران، از قصد جابه جایی به ویژه در حوزه حمل و نقل خبر داد. سوال اینجاست که مدیرانی که الان ضعیف خوانده می شوند از سوی تیم آقای زاکانی انتخاب نشده اند، چرا زمانی که انتظار می رفت با شورای شهر در مورد این انتصاب مشورت شود، کنار گذاشته شدند.

اکنون انتظار می رود زاکانی تغییر عمده ای را به جا بگذارد و اگر روال مدیریتی خود را اینگونه بداند، سال آینده در همین زمان برای سومین سال شاهد تغییر خواهیم بود.

گفتگو با شهردار تهران؛

جناب زاکانی مشکل در جای دیگر دخالت بیش از حد و بی دلیل دژخیمان شما در امور تشکیلاتی و منطقه ای و شورش هاست.

شنیده های خبرنگار حاکی از آن است که بخشی از ساعات کاری مدیران و کارکنان منطقه تنها صرف پاسخگویی به نامه ها و تماس های نظارتی شما می شود و خدمات و فرصت های فکری روزانه برای توسعه و برنامه ریزی از مدیران میانی و کارشناسان گرفته شده است. به تایید شهرداری تهران رسیده است.

صدها آنلاین