آبگرفتگی از حداکثر معابر، شنبه تلخی را برای یزدی‌ها رقم زد


به گزارش ایرنا آبگرفتگی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای در سراسر شهر یزد این موارد 9 درست مثل قبلی منطقی همراه خود شدتی چند قبلی برابری، جاده های یزد را فرا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها واقعی ساکنان منطقی اداره کل شما هواشناسی، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای کلان شهر یزد را هم غافلگیر کرد!

پیشگویی کردن‌های اداره کل شما هواشناسی یزد همراه خود آنچه در داخل روز شنبه رخ داد سازگار شدن {نداشت}! شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای کلان شهر یزد هم درست مثل در همه زمان ها سکوت اختیار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت اعتراضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گله های ساکنان پاسخی ندادند!

با این وجود چرا گله گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد؟ چون کلان شهر یزد عصر در لحظه در داخل رخدادی کم سابقه کدام ممکن است طی 12 ماه های قبلی مناسبت آن قرار است را شاهد نبودیم پس به همین دلیل بارش خوب باران کم نظیر، به قابل مقایسه با دریاچه ای شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما خودروها را {در خود} بلعید.

روان‌ابهای قابل انتساب به بارش از حداکثر باران، کم‌کم به سیلابی {آرام} تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابانهای یزد را {در خود} فرو برد؛ قله آب در داخل برخی میادین کلان شهر به همان اندازه شیشه های {خودرو} نخست به اینجا رسید، برخی خودروها در داخل آب شناور شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم کلا به همین دلیل {حرکت} باز ماندند.

بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل تحملی بر هسته مرکزی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص میدان های امام علی، امام حسین، همافر، باهنر، حضرت ابوالفضل تحت سلطه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرگذرهای معمولاً خیابانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص زیرگذر پل حجاب در داخل بزرگراه تفت به عمومی قفل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان عجیبی بر این {مسیر} تحت سلطه گشت.

خودروهایی کدام ممکن است همراه خود بارش باران برخورد با شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر را غرق در داخل آب دیدند {هر} کدام سعی داشتند به همان اندازه به همین دلیل کوچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر فرعی ناپایدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را نجات دهند کدام ممکن است همین امر، پیچیدگی بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبندان را 2 چندان کرده بود.

یک تعداد زیادی از {مسیرها} مسدود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها مجبور به تنظیم {مسیر} شخصی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار باهنر واقع در داخل حد فاصل میدان باهنر به همان اندازه میدان امام حسین غرق در داخل آب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به همان اندازه شیشه خودروها نخست به اینجا رسید.

پلیس راهور استان به همین دلیل ساکنان خواست به همین دلیل منازل شخصی خارح نشوند به همان اندازه مبتلا به بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای شهر نگردند ضمن آنکه رییس پلیس راهور هم معرفی شد روان ابهایی کدام ممکن است به همین دلیل تفت در جهت یزد در داخل {حرکت} است آبگرفتگی معابر کلان شهر یزد را تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبندان را با کیفیت حرفه ای تر خواهد کرد.

 در داخل فینال پازل این رخداد کم سابقه، دانشکده ها استان یزد روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی ها غیرحضوری شد.

آبگرفتگی معابر یزد، قصه کهنه‌ای است کدام ممکن است همه شما ساله در داخل ایام بهار {در شهر} یزد اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه  ها نیز در گذشته به همین دلیل شیوع بارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل آن قرار است به همین دلیل مسوولان ذیربط می خواهند کدام ممکن است چاره ای برای این معضل کاملاً اندیشه کنند با این وجود مسئله همچنان باقیست.

{شفاف} سازی اینکه چرا تا به امروز برای این معضل شهر تدبیری اندیشیده نشده است ادامه دارد موضوعی رفع نشده باقی مانده! خواه یا نه امور مالی فراوان برای این امر نباید باشد؟ ایا جاده های یزد مسئله مهندسی دارد؟ هر دو مسئله عامل دیگریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد خبر ندارند؟

مسوولان ذیربط در داخل {مدیریت} فاجعه، شورای کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری یزد مطمئن کنند چرا تا به امروز برای این معضل، ذهنی نشده است؛ اگر مشکلی فنی هر دو اقتصادی در داخل جلو هست گفتن کنند ؛ قطعا افراد ما خواهند پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مشکلی نباید باشد پس چرا کاری مشارکت در نمیشود؟

این یک ضرورت است استاندار شایسته یزد، {مدیریت} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسوولان این بخش را پای {کار} بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع آن قرار است چاره ای اندیشه کنند.

عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی هایی کدام ممکن است در لحظه به همین دلیل وضعیت امور آبگرفتگی معابر کلان شهر یزد در داخل وب های اجتماعی کف دست به کف دست شد شخصی گویای این واقعیت واقعی تلخ بود کدام ممکن است یزد همراه خود خوب بارش ابتدایی، مقاومت نمی آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قفل میشود.

یزدی ها امیدوارند بارش با کیفیت حرفه ای روز شنبه منجر به آبگرفتگی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم سابقه  خیابانهای یزد شد تلنگری باشد یا نباشد به همان اندازه این قصه کهنه بی پایان رفع شود .

مجموع بارش باران در داخل روز شنبه {در شهر} یزد ۳۰ میلیمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در شهر} عقدای اردکان ۲۴ میلیمتر گفتن شد ضمن آنکه معمولاً عوامل استان یزد شاهد بارشهای نسبتا خوبی بوده اند.

آبگرفتگی شدید معابر، شنبه تلخی را برای یزدی‌ها رقم زد

رژیم لاغری سریع